Sensoralia API REST

API REST para consulta de medicións

Rutas dispoñibles na API REST e modo de uso [método GET]:
 • /api/v1/estaciones

  Devolve o listado de estacións que envían datos á central.
 • /api/v1/estaciones/{idestacion}

  Devolve a información da estación que se pasa como parámetro.
 • /api/v1/estaciones/{idestacion}/sensores

  Devolve a información dos sensores instalados na estación que se pasa como parámetro.
 • /api/v1/estaciones/{idestacion}/mediciones

  Parámetro opcional por GET: limit {número}. Exemplo: .../mediciones?limit=40 Devolve as últimas medicións recibidas na estación que se pasa como parámetro.
 • /api/v1/estaciones/{idestacion}/ahora

  Devolve a derradeira medición obtida en cada sensor da estación que se pasa como parámetro.
 • /api/v1/sensores

  Devolve toda a lista de sensores que envían datos á central.
 • /api/v1/sensores/{idsensor}

  Devolve a información do sensor que se pasa como parámetro.
 • /api/v1/sensores/{idsensor}/mediciones

  Parámetro opcional por GET: limit {número}. Exemplo: .../mediciones?limit=40 Devolve as últimas medicións recibidas do sensor que se pasa como parámetro.
Proxecto Sensoralia - Grupo EMEEHLA Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de Galicia ten os dereitos de edición e difusión deste proxecto de Innovación.

Sensoralia ©2018.